Oralna kirurgija

Rezervirajte svoj termin odmah i riješite problem!

Vađenje umnjaka, upaljenih zubi, vađenje cisti s potrebnom PhD analizom, apikotomija, koštane augumentacije, nivelacije grebena

Dogovorite besplatni stomatološki pregled za oralnu kirurgiju

Google Maps

By loading the map, you agree to Google's privacy policy.
Learn more

Load map