Oralna kirurgija

Rezervirajte svoj termin odmah i riješite problem!

Vađenje umnjaka, upaljenih zubi, vađenje cisti s potrebnom PhD analizom, apikotomija, koštane augumentacije, nivelacije grebena

Dogovorite besplatni stomatološki pregled za oralnu kirurgiju